//cdnus.globalso.com/fzhgcp/221.jpg
//cdnus.globalso.com/fzhgcp/13.jpg
//cdnus.globalso.com/fzhgcp/banner12.jpg

Specialörite önümler

Kagyz saklaýyş gutusy

gasynlanan öý saklaýyş gutusy jorap bölümi kagyz gutusy

Gaplamak dizaýny, üstünlikli gaplamaga ýetmek we önüm bazara çykarylanda girdeji gazanmak üçin ylmy we tertipli proseduralary we usullary talap edýän yzygiderli taslama.
Jikme-jikliklere düşünmek
Kagyz saklaýyş gutusy

Uly göwrümli ofis ýa-da öý kagyz saklaýyş gutusy bukulyp bilner

Bir zady saklaýan guty, ýagny bir zat bolar (köpüsi ownuk makalany görkezýär, ofis kanselýariýa, kosmetika, faýl maglumatlary, kiçi gural, jorap, eşikler we ş.m.), adyň saklanylýan guty diýilişi ýaly ýygnanýar.
Jikme-jikliklere düşünmek

Aýratynlyk önümi

biz hakda

Kompaniýanyň tertibi:

“Fuzhou Huaguang Reňk Çap ediş Co., Ltd.” 20 ýyllyk tejribesi bolan professional çap we gaplaýyş fabrigi.Qualityokary hilli önüm öndürmekde ýöriteleşdirilen Etiketka stikeri, sowgat gutusy, kagyz saklaýyş gutusy, PVC guty, kagyz halta. Biz dizaýndan tehniki goldawa çenli islendik zada kömek etmek üçin geldik.
Bu kompaniýa, esasan, sebitdäki orta we ýokary derejeli önümçilik kärhanalary we Hytaýda Europeanewropa, Amerikan, Japaneseaponiýa satyn alyş kärhanalary üçin üpjün edijileri goldaýan we döredilen hususy çäklendirilen jogapkärçilikli kompaniýa.

köpräk oka
  • Gasynlanan karton bilimini bilýärsiňizmi? (Iki)

    Geçen sanymyzda gasynlanan gutulary gaýtadan işlemek tehnologiýasyny we çap usulyny paýlaşdyk.Gepleşigimiziň bu sanynda, gasynlanan gutularyň önümçilik usuly we çykdajylary azaltmak usuly friends dostlaryň salgylanmasy üçin mazmuny barada gürleşeris: 01 Karton - plastmas agyrlyk çaphana kompozisiýasyny ýasamak ...

    jikme-jiklikleri gör
  • Gasynlanan karton bilimini bilýärsiňizmi? (Biri)

    Gasynlanan karton durmuşymyz, umumy kagyz gaplaýyş önümleriniň öndürilmegi, gasynlanan kartonyň çap ediliş hili diňe gasynlanan kartonyň hiliniň daşky görnüşi bilen baglanyşykly bolman, eýsem gaplanan önümleriň satuw perspektiwalaryna we haryt önüminiň keşbine hem täsir edýär. ..

    jikme-jiklikleri gör