Karton şaý-sepler gutusy Gyzlar şaý-sepler gaplaýyş kagyz gutusy

Karton şaý-sepler gutusy Gyzlar şaý-sepler gaplaýyş kagyz gutusy

Düzülip bilinýän “iPad” stendi, planşet stendleri。

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Kagyz görnüşi: Kagyz

Galyňlygy: 1,2 mm

Gaplamak barada jikme-jiklikler: polibagda bir sany kompýuter ýa-da talap

Port: Sýamen / Fuzhou

Gurşun wagty:

Mukdar (gutular)

1 - 500

501 - 1000

> 1000

Est.Wagt (günler)

15

20

Gepleşik geçirmek

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

44首饰盒1

Şaý-sepleri gaplamagyň daşky görnüşi markanyň düşünjesi we sarp edijilere edýän täsiri, şeýle hem harytlaryň gymmatyna we ulanylyş gymmatyna düşünmegiň usulydyr.

Häzirki wagtda şaý-sepler gutusy esasan önümiň gaplanyş görnüşine we önümiň esasy satuw serişdesi hökmünde reňk ulanylyşyna esaslanýar.Şaý-sepler gutusy şaý-sepleriň daşky şekili bolup, müşderilere galdyrylan ilkinji täsirdir, şonuň üçin şaý-sepleriň gaplanyş gutusyny dizaýn etmek gaty möhümdir.

Ordinaryönekeý şaý-sepler markasy hökmünde, şaý-sepleri bazara çykmazdan ozal medeniýete we duýga siňdirmek üçin gaplamalydyrys.

44首饰盒3

Şaý-sepleriň özi ilki bilen tebigy däl.Ony bezemek üçin däl-de, eýsem emosional iýmitlendirmek üçin janly etmek üçin bir topar gaplamadan geçmeli.

Medeniýet we duýgy bilen gaplamak.Şaý-sep önümleriniň satuw nokatlaryny gözden geçirenimizde, olaryň özboluşly medeni baglanyşygyny öwrenmelidiris we sarp edijileriň kabul etmegini aňsatlaşdyrmak üçin daşky görnüşiň özüne çekijiligini özboluşly medeniýet bilen birleşdirmelidiris.

44首饰盒4

Şaý-sepleri gaplamak dizaýny, şaý-sepleriň goralmagyna we markanyň meşhurlygyna ýetmek üçin toplumlaýyn dizaýn arkaly şaý-sepleriň dizaýnynyň aýratynlyklary bilen utgaşýar.

Önümçiligiň, gaýtadan işlemegiň we ulanmagyň ähli prosesi nukdaýnazaryndan şaý-sepleri gaplamak dizaýny, wizual aragatnaşyk dizaýnyny, önümçilik dizaýnyny, sarp edijiniň psihologiýasyny, marketingini we beýleki ugurlaryny birleşdirýän giňişleýin dersdir.

44首饰盒6

Şaý-sepleri goramak we owadanlamak üçin şaý-sepleri gaplamak dizaýny, marketingiň we sarp edijiniň psihologiýa endikleriniň kömegi bilen takyk ýerleşiş we dizaýn dizaýny bilen takyk ýerleşiş we dizaýn dizaýnynyň kömegi bilen amatly saklanyş we daşamak üçin amatly ammar we daşamak. , sarp edijiniň şaý-sepler markasyna bolan garaýşyny gowulandyrmak, şaý-sepleriň satuwynyň artmagyna we uzak wagtlap islegiň şaý-sepler markasynyň gurluşygyna göz ýetirýär.

44首饰盒7

Bazaryň ähli mehanizminde täze ýa-da köne markanyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, şaý-sepleri gaplamak dizaýn kompaniýasy, häzirki wagtda täze gaplama, ýerleşdiriş we meýilnamalaşdyrmak ukybynyň esasy müşderiniň psihologiýasyny ele almak ukyby bilen aýratyn möhümdir. satuw ukybyňyzy we gündelik satuw dolanyşygyňyzy ýokarlandyrmak üçin marka medeniýet aýratynlyklaryna degişlidir.

44首饰盒8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň