Kagyz sumka sumka ýörite eşik dükany kraft kagyz alma sumkasy adaty galyňlaşdyrylan gaplama sumkasy ýörite sowgat sumkasy çap etmek

Kagyz sumka sumka ýörite eşik dükany kraft kagyz alma sumkasy adaty galyňlaşdyrylan gaplama sumkasy ýörite sowgat sumkasy çap etmek

Düzülip bilinýän “iPad” stendi, planşet stendleri。

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Kagyz görnüşi: kagyz kagyzy

Galyňlygy: 250g / 300g / 350g

Gaplamak barada jikme-jiklikler: polibagda bir sany kompýuter ýa-da talap

Port: Sýamen / Fuzhou

Gurşun wagty:

Mukdar (gutular)

1 - 500

501 - 1000

> 1000

Est.Wagt (günler)

15

20

Gepleşik geçirmek

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Kagyz sumkalary egin-eşik senagaty, naharhana pudagy, şeýle hem dürli sowgatlaryň gaplanylyşyny goldamak ýaly giňden ulanylýar.Adamlaryň estetiki derejesiniň gowulaşmagy bilen adamlar diňe bir sumkanyň işleýşinden kanagatlanman, eýsem sumkanyň dizaýnyna-da üns berýärler.Torba diňe bir harytlary ulanmak bilen çäklenmän, eýsem çeperçilik taýdan gymmatlydyr.

2

Gowy döredijilik dizaýny bilen sumka, sansyz uçgunlardan sürtülip bilýär, diňe bir tanalmagy artdyryp bilmez, markanyň keşbini artdyryp bilmez, alyjynyň marka bolan söýgüsini hem artdyryp biler.Diňe oňa serediň we güýjüni duýuň: Meni alyp git!Müşderiniň satyn almak islegini oýarmak gaty jadyly!

3

Torbanyň materialy has köp ulanylýan kagyz kagyzyna, ak kartoçka, gara kartoçka, 300g, 350g, 400g ýaly böleklere bölünýär.El sumkalaryny gaplamakdan başlap, sumka çap etmeklige çenli, diňe alyjylara amatlylyk bermek bilen çäklenmän, önümleri ýa-da markalary täzeden tanatmak üçin pursatdan peýdalanyň.Ajaýyp dizaýn sumkasy söýgüli bolar, hatda gözüňi özüne çekiji söwda belligi ýa-da mahabat bilen çap edilen sumka, müşderiler gaýtadan ulanmaga begenerler, bu halta iň täsirli we arzan mahabat serişdeleriniň birine öwrüldi.

4
5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Haryt kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.